Autodesk corporate brand image series. This is an abstract crop originating from the AutoCAD LT product hero image series. This image may be used for AutoCAD LT-related marketing or for general Autodesk usage. Pictured object designed and rendered using Autodesk software and fabricated at an Autodesk facility.

Cursuri AutoCAD

AutoCAD LT (2D) Essentials (nivel 1)

Cursul oficial de instruire AutoCAD 2D Essentials (nivel 1) are ca obiectiv predarea comenzile de baza necesare utilizarii programului AutoCAD si AutoCAD LT. Programa cuprinde, printre altele, familiarizarea cu interfata AutoCAD, functiile fundamentale de desenare, utilizarea comenzilor de desenare, editare si modificare in scopul elaborarii documentatiei tehnice, precum si plotarea acesteia.

 

Programa

 • Turul AutoCAD-ului: navigarea in mediul AutoCAD, utilizarea fisierelor, display-ul obiectelor
 • Crearea desenelor de baza: introducerea datelor, crearea obiectelor de baza, utilizarea Object Snap si Object Snap Tracking, utilizarea Polar Tracking si PolarSnap™, utilizarea Object Snap Tracking, utilizarea si setarea unitatilor
 • Comenzi de interogare: utilizarea paletei de proprietati si utilizarea comenzilor de interogare
 • Manipularea Obiectelor: selectarea obiectelor din desen - Select, schimbarea pozitiei unui obiect - Move, crearea de noi obiecte cu ajutorul celor existente - Copy, schimbarea unghiului pozitiei unui obiect - Rotate, crearea unei imagini in oglinda a obiectelor existente – Mirror, multiplicarea obiectelor matricial - Array, schimbarea marimii unui obiect - Scale
 • Organizarea desenului: utilizarea layerelor, schimbarea proprietatilor obiectelor, preluarea proprietatilor unui obiect deja existent, utilizarea tipurilor de linii, selectii avansate (Selectsimilar, Isolate, QuickSelect)
 • Modificarea obiectelor: comenzile trim si extend, crearea geometriilor paralele si offset, spargerea unui obiect in doua obiecte, aplicarea unui colt cu o raza la 2 obiecte, crearea tesiturilor
 • Punere in pagina: utilizarea layout-ului si utilizarea Viewport-urilor si Annotation Scale
 • Adnotarea desenului: crearea textului pe mai multe linii, crearea textului pe o singura linie, folosirea stilurilor de text, editarea textelor
 • Cotarea: crearea cotelor, utilizarea stilurilor de cotare, editarea cotelor, folosirea Multileader
 • Hasurarea: hasurarea obiectelor si editarea obiectelor de tip hasura
 • Folosirea continutului reutilizabil - blocuri si atribute: folosirea blocurilor, folosirea Design Center, folosirea paletelor, blocuri si atribute
 • Crearea Obiectelor aditionale: polylines, boundary si utilizarea tabelelor simple
 • Plotarea: utilizarea setarilor de pagina, plotarea desenelor
 • Crearea template-urilor: crearea si utilizarea desenelor tip (template-urilor) si curatarea desenului

Durata cursului - 3 zile
Pasul urmator - AutoCAD 3D Essentials (nivel 2)

Orange line_3

AutoCAD 3D Essentials (nivel 2)

Cursul oficial de instruire AutoCAD 3D Essentials (nivel 2) se adreseaza utilizatorilor care sunt familiarizati cu tehnicile de desenare in AutoCAD si vor sa creeze modele 3D ale proiectelor lor.

Obiectivul cursului este de a invata concepte si moduri de lucru fundamentale pentru realizarea modelelor 3D, inclusiv:

 • Conceptualizarea 3D folosind solide, suprafete si mesh
 • Utilitarele si conceptele pentru modelarea libera
 • Prezentarea proiectelor in timpul crearii utilizand stiluri de vizualizare, materiale si lumini

Programa

 • Introducere: spatiul de lucru 3D si sisteme de coordonate (UCS)
 • Modelare 3D: crearea elementelor predefinite (primitive solide si mesh), crearea solidelor din secţiunile 2D existente, crearea solidelor compozite (Union, Subtract), crearea modelelor compozite (solide si mesh) si extragerea geometriei 2D in modelele solide
 • Editarea modelelor: interogarea obiectelor 3D (interferenţa, masa, culoare), adaugarea detaliilor la modelele solide (Fillet, Chamfer, Slice), transformarea obiectelor (suprafete si solide), editarea modelelor solide cu si fara Grips, schimbarea pozitiei modelului (move 3D, align 3D, rotate 3D) si duplicarea modelului (mirror 3D, array 3D)
 • Vizualizare: utilizarea stilurilor de vizualizare, utilizarea luminilor, utilizarea materialelor, setari pentru soare, randare, navigare in model, camere si vederi, obtinerea de sectiuni 2D si 3D (Section, Sectionplane) si paginatie (Viewports)
 • Punerea in pagina a modelelor 3D: obtinerea de vederi 2D (Flatshot), obtinerea de sectiuni 2D si 3D (Section, Sectionplane), paginatie (Viewports)

Durata cursului - 2 zile
Pasul urmator - Curs personalizat

Orange line_3

AutoCAD Electrical Essentials (nivel incepator)

Acest curs este optimizat pentru proiectarea panourilor si circuitelor electrice ce include un set specific de caracteristici și comenzi suplimentare concepute special pentru crearea si modificarea sistemelor de control electric. Operatiile optimizate si bibliotecile cuprinzatoare de simboluri ajuta la cresterea productivitatii, la reducerea erorilor si la furnizarea de informatii exacte fabricarii.

Programa

 • Introducere in AutoCAD Electrical: ce este AutoCAD Electrical, familiarizarea cu interfata programului, notiunea de „proiect” si gestionarea proiectului (Project Manager)
 • Terminale, Jumperi, Siruri de cleme
 • Realizarea schemelor electrice: scheme monofilare, scheme multifilare si generarea automata a schemelor tip
 • Unelte pentru realizarea de rapoarte (liste de echipamente, necesar de materiale etc.)
 • Comenzi de editare a schemelor: editarea componentelor, mutarea, copierea, alinierea, stergerea si comanda Scoot – o mutare mai speciala a circuitelor
 • Realizarea desenelor de detalii de tablouri de comanda

Durata cursului - 2 zile
Pasul urmator - Curs personalizat

Orange line_3

AutoCAD Mechanical Essentials (nivel incepator)

Obiectivele cursului AutoCAD Mechanica Essentials (nivel incepator) sunt de a invata cursantul sa:

 • Gestioneze proprietatile obiectelor si layerelor
 • Structureze desenele
 • Creeze geometrie cu functii specifice
 • Editeze geometrie cu functii specifice
 • Genereze de piese mecanice (organe de masini)
 • Creeze documentatia tehnica
 • Coteze si adnoteze desenele
 • Obtina lista de structura, tabelul de componenta si sa faca pozitionarea
 • Calcule ingineresti FEA
 • Reutilizeze datele existente (dwg, iges, Inventor link)

Programa

 • Interfata: interfata utilizator si setarea desenelor
 • Proprietatile obiectelor si gestionarea Layerelor: gestionarea proprietatilor si controlul Layerelor
 • Organizarea geometriei: crearea desenelor - mod de lucru si organizare, structurarea datelor din desene si reutilizarea sie datelor structurate
 • Unelte pentru Crearea Geometriei: unelte esentiale în proiectare, Power Snap, linii de axa, linii ajutatoare de constructie, linii diverse si adaugarea informatiilor de proiectare pentru gauri
 • Unelte pentru Manipularea Geometriei: editare cu comenzile Power, linii Ascunse Asociative
 • Generatoare de piese mecanice: piese standardizate, lant/curea, generator de arbori, piese standardizate pentru arbori si arcuri
 • Crearea Documentatiei: vederi din spatiul Model în Layout, crearea vederilor de detaliu în spatiul Model, notarea desenelor în modul Structure si chenare si tabele indicator
 • Cotare si notarea desenelor: text si simboluri, crearea cotelor, editarea cotelor, tabele de gauri si tabele de tolerante si tabele de revizii
 • Lista de materiale, Tabel de componenta si Pozitii: referentierea pieselor – adaugarea informatiilor necesare tabelului de componenta, lista de materiale, inserarea tabelului de componenta si pozitionare
 • Calcule ingineresti (FEA)
 • Reutilizarea Datelor Existente: fisiere DWG, IGES si Inventor Link
 • Optiuni pentru CAD Manager: proiectare pe baza de standarde, configurare Layere, Text si proprietati obiectelor, configurarea instrumentelor de notare si cotare si configurarea proprietatilor componentelor, lista de materiale, tabel de componenta si pozitionarea

Durata cursului - 3 zile
Pasul urmator - Curs personalizat