Configurare retea de refulare

Partenerii nostri din Croatia StudioARS, dezvoltatorii aplicatiilor Urbano continua sa adauge functionalitati noi ce vin in ajutorul inginerilor proiectanti in domeniul alimentarilor cu apa si canalizarii.

De cate ori nu v-ati intalnit cu problema de figurare a unui tronson de conducte de refulare?

Operatiunea este chiar simpla, nu trebuie decat sa urmati pasii figurati mai jos.
Dupa ce trasam reteaua de canalizare si atribuim terenul natural, diametrul conductei, caminele retelei noastre proiectate, si dupa ce generam profilele longitudinale, urmatoarea etapa este calculul hidraulic al retelei.
1. Define catchment areaStudioARS/Urbano - selectare zone de influenta
2. Input coefficient and roughness

StudioARS/Urbano - bifare coeficienti de rugozitate

3. Flow calculation managerStudioARS/Urbano - introducere date calcul hidraulic

4. Hydraulic calculation – selectare conducta si bifare conditii
StudioARS/Urbano - calcul hidraulic
Observam ca avem trei sectoare unde calculul hidraulic nu poate fi efectuat din cauza ca avem panta negativa.
In aceasta situatie schimbam setarea zonelor respective din “conducte gravitationale” din PVC in “conducte de presiune” din PEHD.

5. Edit system type – Schimbarea sistemului gravitational in sistem de presiune (refulare).StudioARS/Urbano - schimbarea tipului de retea

6. Hydraulic calculation in pressure pipe – calcul hidraulic in conducte de presiune.StudioARS/Urbano - calcul conducte de presiune
Pe tronsonul S71 avem punctul de plecare din SPAU1 pana in caminul N77 cu un diametru stabilit automat in urma calculelor, la fel si pe celelalte doua tronsoane S78 si S82

7. Activare decoratiuni in profile longitudinale si plan de situatie – pompe, goliri, aerisitoare, etc.StudioARS/Urbano - activare decoratiuniStudioARS/Urbano - modificare echipamente in camine
Vom avea un SPAU sau mai multe, vom avea conductele de refulare, iar in cazul subtraversarilor de drumuri si supratraversarilor de cursuri de apa, aceste conducte de refulare vor fi inglobate in conducte de protectie.StudioARS/Urbano - Decoratiuni vizibile in camine
Concluzia este ca putem face o diferentiere precisa a retelei gravitationale si retelei de refulare prin afisarea acestora in format tabelar.StudioARS/Urbano - Tabel cu lungimi
Iar tabelul de mai sus il putem exporta in format .csv

Previous

Fluxuri de lucru in Revit pentru structuristi (2)

5 intrebari referitoare la Data Management

Next

Click here to view all of our blog posts