Urbano Hydra si Canalis

Urbano Hydra si Canalis – Solutie de proiectare, calcul si analiza pentru retele de alimentare cu apa si de canalizare

Urbano Hydra

Aplicatia software Urbano Hydra este o solutie complexa de proiectare, calcul si analiza pentru retele de alimentare cu apa, compatibila BIM.

Software-ul Urbano Hydra un mediu de lucru complet dinamic plus alte caracteristici care/ fac ca procesul de proiectare sa fie simplu si eficient:

•    Interactive node equipment definition:  Bazat pe regulile din EPANET orice nod poate avea diverse functionalitati, poate fi transformat intr-o pompa, rezervor, valva, supapa de orice fel etc, simbolurile acestor echipamente putand fi modificate de catre utilizator. Dupa determinarea rolului acestora in schema hidraulica, se pot atribui seturi de date corespunzatoare functionalitatii (nivelul minim sau maxim al apei in rezervor, presiunea de iesire din nod, robinet etc).
•    Automatic node equipment definition: In functie de amplasamentul retelei de alimentare cu apa, in schema hidraulica, programul identifica automat zonele de cea mai joasa si cea mai inalta cota, echipand nodurile respective cu supape de autocuratare si de eliberare a aerului. Aceste caracteristici pot fi aplicate si manual de catre utilizator.
•    Water demands: Pot fi introduse cerintele de apa din reteaua de alimentare cu apa, nod cu nod in schema hidraulica. O cale alternativa ar fi introducerea consumului de apa pentru toate nodurile cunoscand consumul de apa intr-o anumita zona. Pentru a utiliza aceasta metoda trebuie introduse consumul zilnic mediu pentru un locuitor, numarul total de locuitori din zona respectiva, procentul de crestere al populatiei, perioada de proiectare si variatiile de consum per ora si zi. Consumul de apa poate fi crescut datorita introducerii hidrantilor in schema hidraulica.
•    Curve definition: In aceasta sectiune pot fi definite curbele pompelor, volumul si curbele de pierdere de sarcina. Definirea acestora se face interactiv, la final putand fi vizualizate grafic curbele definite.
•    Hydraulic calculation: Modulul de calcul hidraulic permite efectuarea calculelor printr-o simpla apasare de buton. Tot de aici pot fi exportate datele catre EPANET pentru rezolvarea diferitelor erori de calcul. Ulterior datele din EPANET pot fi importate in interfata grafica din mediul CAD.
•    Result review: Rezultatul calculelor hidraulice pot fi vizualizate tabelar si in planul de situatie, indicand presiuni, debite, viteze, harti tematice etc. Liniile piezometrice sunt trasate automat in profilele longitudinale.
•    Assembly elements: In cadrul programului exista o biblioteca cu elemente standard pentru retelele de alimentare cu apa, provenind de la diferiti producatori de echipamente. Biblioteca se compune din diferite tipuri de fitinguri, valve, elemente tip T, elemente tip X etc. Aceste elemente sunt stocate in catalog si pot fi modificate cu usurinta, in aceeasi maniera pot fi introduce noi elemente de la alti producatori.
•    Assembly schematics: Pot fi create interactiv schemele de montaj in camine. Procesul de desenare este rapid, alegand un element din catalog si pozitionandu-l in mod automat cu elementele existente. Schemele sunt amplasate in mediul 2D cu simboluri si blocuri predefinite. Dupa finalizarea schemelor de montaj va fi generat automat un tabel care va contine datele tuturor elementelor din schema de montaj (greutate, numarul si numele elementului, etc).

Urbano Canalis

Aplicatia software Urbano Canalis este o solutie complexa de proiectare, calcul si analiza pentru retele de canalizare, compatibila BIM.

Prezentam in cele ce urmeaza caracteristicile principale care fac ca aplicatia Urbano Canalis sa ofere rapiditate in modul de lucru:

•    Interactive pipe invert design: Cota radier a conductei poate fi modificata in functie de panta, adancimea minima si maxima. De asemenea, exista mai multe metode pentru editarea cotei radier a conductei, cum ar fi schimbarea adancimii/elevatiei, pantei, inserarea caminelor aleatoriu etc. Toate functiile de editare se fac interactiv in modelul de lucru si pot fi efectuate direct pe sectiunea longitudinala.
•    Automatic pipe invert definitions: Acest algoritm complex si foarte eficient include parametri de pozitionare ai cotei radier in functie de adancimile minime si maxime, ai pantelor minime si maxime ale cotelor caminelor de vizitare si cotelelor intersectiilor cu alte retele. In cazul in care terenul este foarte abrupt programul permite introducerea nodurilor suplimentare pentru gasirea celei mai bune solutii, respectand pantele minime si maxime impuse de standardele de proiectare in vigoare.
•    Manhole schematics: Cu toate elementele definite (diametrele conductelor, cotele radier, camine de vizitare) pot fi desenate automat schemele de montaj. Acestea includ vederile de sus ale caminelor de vizitare, unghiul intre conducte si o vedere in sectiune care contine cotele de inaltime ale tuturor elementelor constituente ale caminului de vizitare. Toate datele si valorile importante pot fi reprezentate intr-un tabel.
•    System check: Permite verificarea retelei de canalizare conform unor criterii, cat si a integritatii acesteia.
•    Isybau support: Este standardul german pentru sistemele de canalizare care permite stocarea datelor, atat in format ASCII cat si XML (numai date geometrice).
•    Catchment areas: Introducerea in calcul a apelor pluviale necesita definirea zonelor de captare a apei. Acestea pot fi definite automat sau interactiv cu ajutorul entitatilor specifice CAD (linii sau polilinii). Pot fi create mai multe zone de captare a apei pluviale (strazi, platforme etc), pot fi introdusi diferiti coeficienti de infiltrare sau pot fi identificate automat diferite subzone. In toate cazurile, programul calculeaza automat suprafata acestora.
•    Influence areas: Calcularea fluxurilor apelor menajere sau industriale este posibila prin introducerea in calcul a zonelor cu o densitate a populatiei cunoscuta (viitoare zone rezidentiale sau platforme industriale). Procesul este similar cu cel de definire a zonelor de captare a apelor pluviale.
•    Rain flow calculation: Se poate utiliza metoda rationala de calcul bazata pe curba IDF (Intensitate Durata Frecventa) sau metoda simpla de calcul cu o intensitate constanta a ploii. Programul include standarde specifice normelor de proiectare pentru diferite tari, printre care si Romania.
•    Waste flow calculation: Exista mai multe metode pentru calculul apelor menajere, utilizarea calculului debitelor, inclusiv calculul bazat pe zonele de influenta.
•    Additional flows: Pot fi definite debite suplimentare, cum ar fi cele in puncte cunoscute in retea, cat si cele suplimentare pentru apele pluviale.
•    Total flows: Pe baza debitelor si fluxurilor selectate se poate calcula tranzitul total al apelor menajere, apelor pluviale sau al retelelor mixte din retea.
•    Hydraulic dimensioning: Se poate efectua calculul hidraulic pe baza ecuatiilor de calcul Darcy-Weisbach si Prandtl-Colebrook, diametre in functie de debite si pante, pante in functie de diametre si debite cunoscute. In functie de modul de calcul pot fi introdusi parametri cum ar fi gradul maxim de umplere al conductelor sau diametrul minim, iar programul ofera toate valorile necesare in urma calcului hidraulic (viteza de curgere, procentul de umplere al conductei, diametrul conductei etc).
•    SWMM export: Exportul geometriei retelei, inclusiv a zonelor de captare.
•    Pipe deformation calculation: Modul de calcul tine cont de caracteristicile statice si dinamice ale solului si conductelor. Rezultatul final include deformarea conductei si verificarea setului de conditii impuse.

A fost lansata versiunea 11 a aplicatiilor Urbano Hydra&Canalis.

Hydra

Urbano Hydra
Urbano Hydra este solutia completa pentru proiectarea retelelor de alimentare cu apa, putand fi elaborate rapid proiecte complexe si detaliate. Veti beneficia de viteza si precizia modelului dinamic, in mediul de lucru colaborativ BIM.

Canalis

Urbano Canalis este solutia completa pentru proiectarea retelelor de canalizare a apelor pluviale, menajere sau mixte, putand fi elaborate rapid proiecte complexe si detaliate. Veti beneficia de viteza si precizia modelului dinamic, in mediul de lucru colaborativ BIM.