Cursuri Urbano – Canalis & Hydra

Urbano 9 Canalis & Hydra

Cursul de instruire Urbano 9 ‐ Canalis & Hydra are ca obiectiv predarea comenzilor de baza necesare utilizarii acestui program. Programa cuprinde, printre altele, familiarizarea cu interfata, functiile fundamentale de proiectare, utilizarea comenzilor de proiectare, editare si modificare in scopul elaborarii proiectului tehnic precum si plotarea acestuia.

Programa

 • Generarea modelului digital al terenului (DTM) cu Autodesk Civil 3D
 • Generarea modelului digital al terenului (DTM) cu noul modulul Terraform 3: definirea stilurilor suprafetelor, etichetarea curbelor de nivel, identificarea pantelor pe modelul digital al terenului
 • Mediul de lucru: interfata grafica, meniuri, functionalitati specifice, structura panoului de lucru Workspace, uneltele din Ribbon
 • Definire sistem, setare parametri calcul
 • Creare retelei de puncte si sectiuni:trasarea sectiunilor din retea sub un unghi impus
 • Editarea si modificarea retelei: unirea multiplelor array-uri
 • Introducere date – cote radier conducta, pante, diametre
 • Salvarea configuratiilor: disk repository, network repository
 • Definitivare plan de situatie
 • Definirea automata a cotei redier: camine rupere de panta
 • Etichetare: utilizarea noilor configuratii, crearea configuratiilor, repozitionarea/aranjarea automata a etichetelor
 • Etichetarea punctelor de statie
 • Topologie – noutati: mutarea, copierea si rotirea topologiei, identificarea nodurilor si sectiunilor, schimbarea sistemului din alimentare cu apa in sistem de canalizare si invers, topology info, utilizarea panoului table view
 • Analiza sistemului
 • Utilizarea panoului table view
 • Conducte de protectie
 • Date virtuale
 • Filtrari prin drag and drop
 • Intersectii cu alte sisteme
 • Intersectii cu elemente AutoCAD
 • Sectiuni Longitudinale: sectiuni longitudinale – manager si unelte de identificare si editare, elemente auxiliare, mutarea nodurilor in sectiuni longitudinale, masurarea distantelor in sectiunile longitudinale, mutarea cotei radier intr-o noua pozitie, grupuri de date, noi modalitati de pozitionare a sectiunilor longitudinale
 • Utilizarea/configurarea elementelor (conducte, camine, pompe etc) din biblioteca
 • Assembly Scheme – configuratorul de noduri: configurarea si editarea parametrilor de lucru, utilizarea componentelor din libraria existent, introducerea elemetelor (armaturi, fitinguri, vane, compensatoare etc) in biblioteca, generarea listelor de cantitati
 • Plotarea profilelor longitudinale utilizand functionalitatile din Urbano 9
 • Plotarea planului de situatie utilizand functionalitatile dn Autodesk Civil 3D

Canalis

 • Definire zone de captare si calcul ape pluviale si menajere
 • Creare profilelor longitudinale ale sistemului de canalizare
 • Dimensionarea sistemului de canalizare
 • Calculul hidraulic al retelei
 • Definirea caminelor/structurilor
 • Definirea santurilor/transeelor: conducte multiple in transee si configurarea transeelor
 • Dimensionarea sistemului de canalizare
 • Dimensionarea conductelor
 • Calcul excavatii
 • Calculul hidraulic al retelei
 • Schemele de montaj ale caminelor
 • Utilizarea caminelor din elemente prefabricate: configurarea caminelor, utilizarea elementelor prefabricate si biblioteci cu elemente
 • Indicarea nivelului fluidului in conducta
 • Sectiuni transversale
 • Exportul datelor catre alte aplicatii din Windows
 • Prezentarea functiilor de export catre Navisworks in vederea detectarii coliziunilor si etapizarii lucrarilor de executie
 • Prezentarea functiei de export in format .IFC pentru asigurarea interoperabilitatii cu tehnologii BIM

Hydra

 • Definire si calculul sistemului de alimentare cu apa
 • Creare profilelor longitudinale ale sistemului de alimentare cu apa
 • Definirea automata a cotei radier pentru sistemele de alimentare cu apa
 • Definirea caminelor/structurilor
 • Definirea santurilor/transeelor
 • Dimensionarea sistemului de alimentare cu apa
 • Dimensionarea conductelor
 • Calcul excavatii
 • Calculul hidraulic al retelei
 • Schemele de montaj ale caminelor
 • Utilizarea caminelor din elemente prefabricate: configurarea caminelor, utilizarea elementelor prefabricate si biblioteci cu elemente
 • Exportul datelor catre alte aplicatii din Windows
 • Sectiuni transversale

Durata cursului – 3 zile
Programa cursului – Curs personalizat


Fast Track: Scheme de montaj cu Urbano

Cu ajutorul configuratorului de noduri utilizatorul poate defini echipamentele din camine.

Programa

 • Trasarea retelelor de alimentare cu apa
 • Configurarea formatelor de pagina
 • Configurarea tabelelor de cantitati
 • Configurarea echipamentelor in nodurile caminelor
 • Definirea echipamentelor personalizate in biblioteca aplicatiei
 • Liste de cantitati

Durata cursului – 1 zi
Programa cursului – Curs personalizat