Cursuri Autodesk Inventor

Curs Autodesk Inventor: Essentials (nivel incepator)

Dupa parcurgerea acestui modul, cursantul va putea sa:

 • Organizeze fisierele Inventor in proiecte
 • Creeze piese parametrizate 3D
 • Creeze piese din tabla si/sau din plastic
 • Creeze subansambluri, prin plasarea si constrangere a componentelor
 • Creeze documentatia proiectului: vederi principale, proiectii, lupe de detaliu, sectiuni si axonometrii, cote si adnotari ale vederilor cu pozitionare automata si inserare a tabelului de componenta
 • Obtina si exporte listele de materiale
 • Utilizeze bibliotecile de piese standardizate instalate o data cu aplicatia CAD
Autodesk Inventor Essentials (nivel incepator) curs 300x150

Programa

 • Introducere: interfata Autodesk Inventor, vizualizarea modelului, tipuri de fisiere Inventor, proiectare functionala si prototip digital
 • Fisiere si Proiecte: definitia proiectului Inventor, tipuri de proiecte, crearea unui proiect si templates
 • Tehnici de baza pentru desenare: optiunile pentru schitare, crearea schitelor 2D, constrangeri geometrice si dimensionale, crearea schitelor din geometrie existenta AutoCAD si crearea schitelor 3D
 • Proiectare functionala: conexiune surub-piulita, generatori de arbori
 • Crearea pieselor din plastic: functii specifice
 • Notiuni de baza privind modelarea pieselor: crearea operatiilor de baza principale si secundare, operatia Extrude si optiunile ei, operatia revolve, crearea filetelor, crearea planurilor, axelor si punctelor de lucru, crearea recordarilor si tesiturilor si crearea gaurilor
 • Notiuni avansate privind modelarea pieselor: crearea formelor complexe (Loft si Sweep), crearea pieselor multivolumetrice, multiplicarea si oglindirea operatiilor, adaugarea de tolerante
 • Standarde si stiluri de desenare: stabilirea standardelor de desenare, stabilirea desenelor de model
 • Notiuni de baza privind documentatia: crearea desenelor de ansamblu si executie, vederile principale si proiectiile, sectiuni, lupe de detaliu, vederi partiale – Crop, gestionarea vederilor si cotarea
 • Notarea desenelor de ansamblu: tabele de revizie, lista de materiale, crearea si personalizarea tabelelor de componenta, pozitionarea pieselor automat sau manual
 • Introducere in modulul Sheet Metal, introducere in Modulul Sheet Metal, reguli si templates Sheet Metal, functii specifice, crearea desfasuratei si optiunile aferente, exportarea desfasuratei DXF si DWG

Durata cursului – 4 zile
Pasul urmator – Cursuri avansate si specifice Autodesk Inventor


Curs Autodesk Inventor: Advanced Part and Assembly Modelling (nivel avansat)

In acest curs, studentul va invata abordari diferite pentru modelarea pieselor. Tehnicile avansate de modelare includ design multi-body, loft, sweep, coil, design generativ si modelarea suprafetelor.
Alte subiecte parcurse includ functii pentru mediul assembly, precum iMates si iAssemblies, Frame Generator, Design Accelerator, iLogic si gestionarea subansamblurilor sudate.
Cursul acopera si cateva alte instrumente de desenare, cum ar fi simbolurile personalizate din schite, lucrul cu indicatorul si chenarele, tabelele iPart, lucrul cu fisierele AutoCAD sau din alte sisteme CAD.

Autodesk Inventor Advanced Assembly Modelling (nivel avansat) curs 300x150

Programa

Assembly

 • Utilizarea Design Accelerator pentru introducerea de organe de masini in ansamblu.
 • Utilizarea iMate, iAssembly.
 • Notiuni introductive de iLogic.
 • Utilizarea Frame Generator pentru structuri metalice.
 • Modul de lucru cu subansambluri sudate.
 • Crearea legaturilor intre parametri de sistem si custom cu un fisier Ms-Excel.
 • Introducere in editarea Content Center

Part:

 • Modelare multi-body
 • Instrumente avansate pentru crearea geometriei (work feature, area loft, sweep, coil)
 • Forme generate utilizand Shape Generator
 • iFeatures si iParts
 • Import modele din alte sisteme CAD si editarea lor.
 • Lucrul cu fisiere AutoCAD DWG.
 • Creare si editare suprafete, import de suprafete, instrumente de reparare suprafete
 • Functii avansate pentru Drawing (tabele iPart, suprafete in vederi, simboluri custom)

Durata cursului – 3 zile
Pasul urmator – Unul din cursurile Autodesk Inventor Dynamic Simulation, Tube & Pipe Design, Cable & Harness Design


Curs Autodesk Inventor: Sheet Metal Design

In cadrul cursului Autodesk Inventor Sheet Metal Design se prezinta principiile si tehnicile recomandate pentru utilizarea modulului Autodesk Inventor Sheet Metal – piese din table indoita. Cursul este intensiv. Pregatirea cursantilor pentru crearea si editarea pieselor din tabla, crearea desfasuratelor pieselor modelate cu acest modul si obtinerea documentatiei de executie.

Autodesk Inventor Sheet Metal Design curs 300x150

Programa

 • Interfata Autodesk Inventor Sheet Metal.
 • Metoda de modelarea cu modulul Sheet Metal
 • Parametrii din modelul Sheet Metal
 • Crearea operatiilor principale si secundare cu comenzile Face, Contour Flange si Contour Roll.
 • Comenzile Flange, Hem, Fold, Bend
 • Prelucrarea la colturi si indoiri
 • Poansonari in Sheet Metal (gauri, decupari, indoituri, ambutisari)
 • Generarea desfasuratei
 • Comenzile Lofted Flange, Rip
 • Dezdoirea si Reindoirea tablei
 • Modelare Multi-Body Sheet Metal
 • Desene de executie si adnotarea lor
 • Transformarea modelelor solide in modele sheet metal
 • Stiluri in modulul Sheet Metal

Durata cursului – 1 zi
Pasul urmator – Cursuri avansate Autodesk Inventor


Curs Autodesk Inventor: Cable and Harness Design (nivel incepator)

Cursul oficial de instruire Autodesk Inventor Professional: Cable and Harness Design – preda principiile fundamentale si tehnicile recomandate pentru crearea si documentarea sistemelor de cablaje electrice, utilizand Autodesk Inventor.

Programa

 • Introducere în Cable and Harness: introducere in aplicatia Cable and Harness
 • Setarea subansamblurilor pentru cablaje (conductori, tuburi si cabluri panglica): adaugarea conductorilor si cablurilor, crearea traseelor pentru conductori si cabluri, import de date externe, adaugarea cablurilor panglica
 • Modificarea traseelor de cablaje: editarea traseelor de conductori, cabluri, tuburi si cabluri panglica, adaugarea de cleme si elemente de fixare si adaugarea de componente virtuale
 • Documentarea ansamblelor pentru cablaje: reprezentarea proiectelor Cable and Harness, documentarea traseelor si subansamblurilor si exportul informatiilor din modulul Cable and Harness
 • Crearea fisierelor de configurare a bibliotecilor si rapoartelor: definirea fisierelor pentru biblioteca si crearea rapoartelor, import, export
 • Crearea, autorizarea si publicarea elementelor electrice: definirea componentelor electrice, gestionarea bibliotecilor, crearea continutului din biblioteca si gestionarea continutului din biblioteca

Durata cursului – 2 zile
Pasul urmator – Cursuri avansate Autodesk Inventor


Curs Autodesk Inventor Professional: Tube and Pipe Design (nivel incepator)

Cursul oficial de instruire Autodesk Inventor Professional: Tube and Pipe Design – preda principiile fundamentale si tehnicile recomandate pentru crearea si documentarea sistemelor de tevi, conducte si furtunuri flexibile, utilizand Autodesk Inventor.

Autodesk Inventor Sheet Metal Design curs 300x150

Programa

 • Introducere în Tube and Pipe
 • Documentarea ansamblelor pentru tuburi si tevi: reprezentarea proiectelor Tube and Pipe, documentarea traseelor si subansamblelor si exportul informatiilor din modulul Tube and Pipe
 • Trasee si subansamble: crearea traseelor rigide, schitarea traseelor rigide, editarea traseelor rigide, lucrul cu fittinguri în traseele rigide, traseele flexibile pentru furtunuri, gestionarea traseelor si subansamblelor
 • Setarea traseelor si subansamblelor de tevi: plasarea fittingurilor initiale
 • Fittinguri si componente: gestionarea bibliotecilor, crearea bibliotecilor proprii, gestionarea bibliotecilor proprii si crearea stilurilor pentru modulul Tube and Pipe

Durata cursului – 2 zile
Pasul urmator – Cursuri avansate Autodesk Inventor


Autodesk Inventor: iLogic

In cadrul cursului Autodesk Inventor iLogic se prezinta principiile si tehnicile recomandate pentru automatizarea proiectarii utilizand Autodesk Inventor. Cursul este intensiv. Pregatirea cursantilor pentru crearea de reguli si logica in piese si subansambluri, pentru a-si automatiza fluxul delucru specific.

Autodesk Inventor iLogic curs 300x150

Programa

 • Introducere in iLogic
 • Introducere in fluxul de lucru iLogic
 • Importanta parametrilor din model si celor definiti de utilizator si a ecuatiilor lor in iLogic
 • Descrierea componentelor interfetei Logic (iLogic Panel, caseta de dialog Edit Rule si iLogic Browser)
 • Crearea regulilor pentru piese si subansambluri Inventor
 • Declaratii conditionale intr-o regula iLogic
 • Accesarea si incorporarea diverselor functii iLogic in piese, subansambluri si desene
 • Event Trigger si iTrigger
 • Crearea casetelor de dialog pentru personalizarea interfetei cu utilizatorul

Durata cursului – 2 zile
Pasul urmator – Cursuri avansate Autodesk Inventor


Autodesk Inventor: Dynamic Simulation and Stress Analysis (nivel incepator)

Cursul oficial de instruire Autodesk Inventor: Dynamic Simulation and Stress Analysis (nivel incepator) prezinta principiile si tehnicile recomandate pentru crearea simularilor cinematice ale mecanismelor utilizand Autodesk Inventor Professional. Cursantii învata cum sa valideze proiectele mecanice prin simularea mecanismelor si ansamblelor in miscare. Se preda de asemenea modul de analiza FEA a pieselor si ansamblurilor, precum si crearea de optimizari parametrizate si analiza de vibratii.

Autodesk Inventor Dynamic Simulation and Stress Analysis (nivel incepator) curs 300x150

Programa

 • Introducere in Simularea Dinamica: descrierea modulului de analiza cu element finit si descrierea modulului de cinematica
 • Rezolvarea problemelor din proiectare: Studii de caz
 • Analiza cu element finit: pregatirea si rularea simularii, vizualizarea rezultatelor, analizarea ansamblurilor, studiul parametrizat pentru optimizare, controlul mesh-ului si convergenta si analiza de vibratii
 • Simularea miscarii (Cinematica): crearea cuplelor cinematice, definirea sarcinilor si proprietatile cuplelor, rularea simularii si analizarea rezultatelor, construirea modelului fara redundanta, crearea constrangerilor, combinarea rezultatelor simularii dinamice cu cele din analiza cu element finit

Durata cursului – 2 zile
Pasul urmator – Cursuri avasante Autodesk Inventor


Fast Track: Autodesk Inventor – strategii de migrare de la 2D la 3D (bune practici si metodologie)

In cadrul cursului se prezinta prin exemple metodele de migrare de la proiectarea 2D la cea 3D utilizand Autodesk Inventor. Metodele prezentate pot fi utilizate cu succes pentru orice aplicatie parametrizata 3D. Cursul este intensiv. Pregatirea cursantilor pentru utilizarea aplicatiei de modelare parametrizata Autodesk Inventor, furnizand metode recomandate si bune practici pentru a migra datele din proiectare de la vederi 2D la  modele 3D parametrizate.

Fast Track Autodesk Inventor - strategii de migrare de la 2D la 3D (bune practici si metodologie) curs 300x150

Programa

 • Cum sa utilizam in Autodesk Inventor tehnicile de modelare Top Down
 • Tehnici de asamblare cu ajutorul iLogic
 • Tehnici de modelare cu multibody
 • Import si referentiere de geometrie AutoCAD – DWG Underlay
 • Tehnici pentru modelarea miscarii in modelul Inventor
 • Tehnici de simplificare si management al ansamblurilor mari

Durata cursului – 1 zi
Pasul urmator – Cursuri avansate Autodesk Inventor


Fast Track: Autodesk Inventor eXpert Day

In cadrul cursului Autodesk Inventor eXpert day se prezinta si predau functii avansate si speciale de modelare in Autodesk Inventor. Cursul este intensiv. Pregatirea cursantilor pentru utilizarea aplicatiei de modelare parametrizata Autodesk Inventor, completand functionalitatile predate atat la nivelul incepator, cat si la nivelul avansat.

Fast Track Autodesk Inventor eXpert Day 300x150

Programa

 • Utilizarea comenzii iCopy
 • Modelare Flexibila si Editare Directa
 • Topologii complexe si T-Splines
 • Inventor Shape Generator si BIM Exchange
 • iLogic pentru toti: 5 reguli pe care oricine le poate folosi
 • Inventor iLogic pentru automatizarea indicatorului si template-ului pentru desene

Durata cursului – 1 zi
Pasul urmator – Curs personalizat